Drukarnia TAURUS zaliczana jest do ścisłej czołówki najnowocześniejszych firm poligraficznych w kraju. Pracujemy na pięcio, ośmio i dziesięcio kolorowych maszynach, zakupionych u dwóch wiodących producentów światowych - Komori oraz Heidelberg. O naszej renomie świadczy szereg nagród i wyróżnień, jakie dotychczas otrzymaliśmy. Drukujemy dla najbardziej wymagających klientów. Nie mamy żadnych kompleksów przed podobnymi zakładami w Unii Europejskiej.

Polityka Środowiskowa

Drukarnia TAURUS zaliczana jest do ścisłej czołówki najnowocześniejszych firm poligraficznych w kraju. Pracujemy na pięcio, ośmio i dziesięciokolorowych maszynach, zakupionych u dwóch wiodących producentów światowych - Komori oraz Heidelberg. O naszej renomie świadczy szereg nagród i wyróżnień, jakie dotychczas otrzymaliśmy. Drukujemy dla najbardziej wymagających klientów. Nie mamy żadnych kompleksów przed podobnymi zakładami w Unii Europejskiej.

Wraz z rozwojem przemysłu i wzrostem ilości produkowanych wyrobów w latach 90-tych nastąpiła generalna zmiana podejścia do produkcji i konsumpcji z punktu widzenia ochrony środowiska.

Przyjęto nową koncepcję zarządzania środowiskiem opartą na „modelu zrównoważonego rozwoju”, którego głównym celem jest zharmonizowanie działalności człowieka i jego potrzeb ze środowiskiem naturalnym.

Nasza firma Zakłady Graficzne TAURUS prowadzi działalność w oparciu o „zasadę polityki zrównoważonego rozwoju”, dążymy do osiągnięcia stanu, gdzie działalność projektowa i produkcyjna w zakresie poligrafii, nie będzie stwarzała zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jako nowoczesne przedsiębiorstwo pragniemy angażować się w ochronę ekosystemu poprzez podejmowanie inicjatyw proekologicznych. Wiodące założenia naszej strategii to przede wszystkim:

WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

REDUKCJA RYZYKA I NIEBEZPIECZEŃSTWA

PROMOWANIE I WDRAŻANIE DZIAŁAŃ NIESZKODLIWYCH

MONITORING ŚRODOWISKA I ZABEZPIECZEŃ

REDUKCJA ILOŚCI ODPADÓW ORAZ ICH RECYKLING

Najważniejszym wyznacznikiem naszego działania jest rozwój przedsiębiorstwa zrównoważony z przestrzeganiem wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych. Prowadzona działalność, powoduje powstawanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza. Dlatego też nasza firma zobowiązuje się do właściwego uregulowania aspektów, które mają znaczący wpływ na środowisko oraz ciągłej poprawy efektywności środowiskowej, a także działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska.

Wprowadzona polityka jest podstawą ustanawiania celów i zadań środowiskowych, które są poddawane corocznym przeglądom zarządzania.

Wszelkie nowinki naukowe i techniczne z dziedziny poligrafii, są skrupulatnie wykorzystywane w doskonaleniu procesów technologicznych i modernizacji urządzeń zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

02-07-2018