Drukarnia TAURUS zaliczana jest do ścisłej czołówki najnowocześniejszych firm poligraficznych w kraju. Pracujemy na pięcio, ośmio i dziesięcio kolorowych maszynach, zakupionych u dwóch wiodących producentów światowych - Komori oraz Heidelberg. O naszej renomie świadczy szereg nagród i wyróżnień, jakie dotychczas otrzymaliśmy. Drukujemy dla najbardziej wymagających klientów. Nie mamy żadnych kompleksów przed podobnymi zakładami w Unii Europejskiej.

Polityka Jakości

Drukarnia TAURUS zaliczana jest do ścisłej czołówki najnowocześniejszych firm poligraficznych w kraju. Pracujemy na pięcio, ośmio i dziesięciokolorowych maszynach, zakupionych u dwóch wiodących producentów światowych - Komori oraz Heidelberg. O naszej renomie świadczy szereg nagród i wyróżnień, jakie dotychczas otrzymaliśmy. Drukujemy dla najbardziej wymagających klientów. Nie mamy żadnych kompleksów przed podobnymi zakładami w Unii Europejskiej.

Zakłady Graficzne TAURUS stawiają sobie za cel zapewnienie jak najwyższego poziomu usług, umocnienie pozycji i prestiżu w swoim zakresie działalności, dążenie do kompleksowej obsługi Klientów oraz uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych prac.

Powyższe cele są realizowane poprzez:

  • stosowanie najnowocześniejszych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz systematyczny nadzór nad ich sprawnością,
  • prowadzenie oceny dostawców i podwykonawców współpracujących z naszą firmą,
  • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu,
  • wykorzystywanie w organizacji i zarządzaniu najnowszej wiedzy z dziedziny poligrafii.

Powyższe cele są znane i realizowane przez wszystkich pracowników na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego.

Zakłady Graficzne „TAURUS” wdrożyły taki system, który zapewnia realizację i doskonalenie ustanowionych celów. Stosowanie procedur systemu jakości umożliwia monitorowanie procesów oraz jakości wykonywanych prac na każdym etapie produkcji.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do należytej dbałości o spełnienie wymagań klienta i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

Wprowadzony system obejmuje wykonanie całości zlecenia od przyjęcia zlecenia przez dział obsługi Klienta, poprzez przygotowanie do produkcji oraz druk,

aż do czynności introligatorskich i kontroli jakości. Ustalone jednoznaczne zasady funkcjonowania systemu są weryfikowane w czasie wewnętrznych audytów ZSZ.

Realizacja powyższych celów umożliwia nam zdobywanie nowych Klientów i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości gotowych wyrobów.

02-07-2018